Adana

12°
  • Neler Yapılır
  • Görülecek Yerler
  • Yemek ve Eğlence
  • Alışveriş
  • ADANA

     

    Kentin bulunduğu Çukurova deltası, Akdeniz kıyılarından Torosların yüksek tepelerine kadar uzanır. Seyhan, Ceyhan ve Tarsus ırmaklarının asırlardır taşıyıp ovaya salıverdiği alüvyonlar sayesinde zengin, verimli topraklarda yapılan tarım, Türkiye ortalamasının iki katından fazladır. İlkçağda Adana yol üzerindeki bir konak yeriydi, Hitit döneminde Kizzuvatna Krallığı, Hitit devleti yıkıldıktan sonra Çukurova’da kurulan Kue Krallığına bağlandı. Asur, Pers ve Büyük İskender’in egemenliğinden sonra Selefkiler, Roma ve Bizans 1517’de Osmanlı egemenliğine girmiştir. The Helsinki Atlas editörleri Adanayı geçici olarak Quwe olarak tanımlamışlardır. En eski rivayete göre Akad, Sümer, Babil, Asur ve Hitit Mitolojileri ormanın yakınında yaşadığına inanılan ve Tesup veya Ishkur olarak da bilinen, gök gürültüsü Tanrısı Adad‘ın ismi bu bölgeye verilmiştir. Bu savı kanıtlayan Hititlilerin isimleri ve el yazmaları bölgede bulunmuştur. Adana günü yaşamaya doyamıyacağınız tarihi ören yerleri, müzeleri, Antik Kent gezileri, kaplıcaları ile dolu, dolu an’lar yaşayabileceğiniz bir kent.